Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

13 stycznia br. w Sali Konferencyjnej im. Jana Pawła II odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Łukowski Dariusz Szustek.

Podczas posiedzenia przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży dokonali oceny stanu bezpieczeństwa powiatu oraz omówili przygotowanie do działań w związku z okresem zimowym.