Otwarcie zmodernizowanych boisk

Otwarcie zmodernizowanych boisk

13 października br. odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 150m i skoczni do skoku w dal przy Szkole Policealnej  – Medycznego Studium Zawodowego  im. J. Korczaka w Łukowie.

W uroczystości udział wzięli: Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski, doradca Ministra Edukacji i Nauki, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Ryszard Szczygieł, Starosta Łukowski – Dariusz Szustek, Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego – Bożena Ćwiek, starszy specjalista ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego – Halina Drozd, Sekretarz Powiatu – Jerzy Siwiec,  Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Łukowskiego – Władysław Karaś, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych – Adam Ponikowski, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łukowskiego.

Zmodernizowany obiekt posiada bieżnię prostą 4-torową, bieżnię 3-torową o długości 150 m oraz skocznię do skoku w dal. Wielofunkcyjne boisko o wymiarach 44 m x 24 m służyć będzie młodzieży do gry w piłkę ręczną oraz koszykówkę i siatkówkę.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 800 tys. zł. z czego Powiat Łukowski udzielił dofinansowania w wysokości 250 tys. zł.