Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Łukowskiego

Uchwała Nr 201/522/2021 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie celowości realizacji zadania publicznego – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwala_ZP_201_522_2021

PDF

Uchwala_ZP_201_522_2021_zal

PDF