Nowy chodnik w miejscowości Gręzówka

Z przyjemnością informujemy, że w kwietniu br. zakończono budowę drogi dla pieszych w miejscowości Gręzówka, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo pieszych. Inwestycja, rozpoczęta w listopadzie ubiegłego roku, zaowocowała drogą dla pieszych o długości 990m, która jest szeroka i komfortowa dla mieszkańców. Nowa infrastruktura nie tylko poprawia estetykę ulicy, ale także zwiększa bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi. Finansowanie projektu pochodziło w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co w kwocie bezwzględnej wyniosło 397.522,53 zł., a pozostała kwota w wysokości 99.380,64 zł. stanowiła wkład własny Powiatu. Nowy chodnik, stanowiący połączenie z wcześniej zrealizowanymi inwestycjami w miejscowości Gręzówka to przykład skutecznej realizacji potrzeb społeczności lokalnej. Inwestycja ta ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale również podniesienie jakości życia mieszkańców.