Nowa ścieżka pieszo-rowerowa w miejscowości Wilczyska

Wilczyska

Z przyjemnością informujemy, że w kwietniu br. zakończono budowę drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Wilczyska, co znacząco poprawiło bezpieczeństw. Inwestycja, rozpoczęta w listopadzie ubiegłego roku, zaowocowała drogą dla pieszych i rowerów o długości 385m, która jest szeroka i komfortowa dla mieszkańców. Stanowi bezpieczne połączenie kościoła z cmentarzem. Nowa infrastruktura nie tylko poprawia estetykę ulicy, ale także zwiększa bezpieczeństwo użytkowników drogi. Finansowanie projektu pochodziło w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co w kwocie bezwzględnej wyniosło 356.421,67 zł., a pozostała kwota w wysokości 89.105,42 zł. stanowiła wkład własny Powiatu. Nowa droga dla pieszych i rowerów w miejscowości Wilczyska to przykład skutecznej realizacji potrzeb społeczności lokalnej. Inwestycja ta ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale również podniesienie jakości życia mieszkańców.