Montaż kolejnego sprzętu diagnostycznego w SP ZOZ Łuków

Mammograf

W SP ZOZ w Łukowie trwa montaż kolejnego sprzętu diagnostycznego jakim jest aparat mammograficzny wraz z oprzyrządowaniem, którego zakup został dofinansowany ze środków budżetu Państwa w ramach Programu „Zakup sprzętów diagnostycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie: 1. Zakup 64 rzędowego tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem i montażem, 2. Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego wraz z oprzyrządowaniem i montażem”.

Wartość zadania wynosi 3 300 000 zł.