Maski medyczne dla łukowskiego szpitala

Pięć tysięcy masek medycznych

Pięć tysięcy masek medycznych 3PLY oraz blisko dwa tysiące masek FFP2 trafiło do łukowskiego szpitala. To materiały ochronne przekazane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Niebawem dotrą również przyłbice, gogle i kombinezony.

W dniu dzisiejszym w łukowskim SPZOZ odbyło się przekazanie pierwszej partii sprzętu ochrony medycznej. Przywieźli je z Lublina radny Ryszard Szczygieł, starosta Dariusz Szustek i z-ca dyrektora SP ZOZ Dariusz Orzeł. Koszty zakupu tych środków ochrony osobistej, pokrywa w całości Urząd Marszałkowski. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich.

Jak informuje dyrektor Mariusz Furlepa, środki ochrony osobistej są na bieżąco dostarczane do szpitala. Szpital sam je zakupuje, otrzymuje od darczyńców prywatnych, a teraz również z Urzędu Marszałkowskiego.