Kondolencje

nekrolog

Pani Małgorzacie Wysokińskiej
Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci MAMY

składają Rada i Zarząd Powiatu Łukowskiego