Komunikat z XXXVI sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT

W dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 900  odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie powierzenia Gminie Adamów zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1359L Stanin – Krzywda – Adamów – Krzówka – dr. kraj. 48 oraz drogą powiatową Nr 1358L Adamów – Zakępie – Hordzież.
  • o zmianie uchwały w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Łukowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2022 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–