Informacja z realizacji prac wykończeniowych w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim

Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim

Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim to miejsce, gdzie trwają już prace wykończeniowe przy zadaniu pn: „Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim”.

Wykonawcą robót jest firma: USŁUGI BUDOWLANE Zbysław Burdach, z siedzibą przy ul. Pogodnej 3 w 21-400 Łuków.

Zakres robót zgodnie z Umową obejmuje m.in.: dobudowę sali wykładowej pomieszczenia nauczyciela, zaplecza szatniowego, kotłowni, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych; przebudowę dachu i termomodernizację części istniejącej budynku; wykonanie nowych posadzek w części istniejącej; renowację pomieszczeń; wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz instalacji elektrycznych.

W ramach odbioru częściowego zostały w całości odebrane roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, roboty murowe i monolityczne, konstrukcje stalową i pokrycie dachu. Roboty przebiegają zgodnie z zakładanym harmonogramem i na chwilę obecną nie ma groźby opóźnienia z powodu trwającej pandemii.

Ukończenie całości robót planuje się na dzień 30.06.2020 r.