Informacja o XXXV sesji Rady Powiatu

KOMUNIKAT

W dniu 4 października 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej 
im. Jana Pawła II w Łukowie odbyła się 
XXXV sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”,
  • o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Łukowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2018 r.,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

  • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIII sesji Rady Powiatu Łukowskiego,
  • informację o aktualnych problemach w rolnictwie na terenie Powiatu Łukowskiego złożona przez: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łukowie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie, Biuro Powiatowe ARiMR w Łukowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Lubelską Izbę rolniczą, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej,
  • informację o stanie elementów środowiska oraz o działaniach kontrolnych na terenie powiatu Łukowskiego w 2017 roku,
  • informację o realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w Powiecie Łukowskim od stycznia do września 2018 r.,
  • informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łukowskiego w roku szkolnym 2017/2018, wynikach egzaminów maturalnych w całej sesji 2018 r., wynikach egzaminów zawodowych w sesji egzaminacyjnej roku 2017/2018 oraz o realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Łukowskiego w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Podczas sesji miało miejsce:

 

Przewodniczący Rady
– Tadeusz Brzozowski–