Informacja

Komunikat

Starosta Łukowski na podstawie art.23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020r., poz. 1944 z późn. zm.) informuje,  iż organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu łukowskiego dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łukowie.