Dofinansowanie na wsparcie wykorzystania OZE

Dofinansowanie na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

W ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE wpłynęło, aż 210 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 569 mln złotych. Środki z RPO zostały ostatecznie przyznane 86 projektom o łącznej wartości ponad 350 mln złotych.

Samorządy z terenu naszego powiatu które otrzymały dofinansowanie na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii:

GMINA STANIN – rekordowa kwota dofinansowania :7 584 290 PLN
Wartość inwestycji : 14 188 399 PLN
EKO-ENERGIA dla Gminy Stanin – etapy 2, 3, 4

WOJCIESZKÓW – kwota dofinansowania: 7 372 589 PLN
Wartość inwestycji : 13 007 383 PLN
Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków – etapy 1, 2, 3.

ADAMÓW – kwota dofinansowania: 2 458 344 PLN
Wartość inwestycji: 1 348 200 PLN
Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Adamów – zadanie 2

SEROKOMLA – kwota dofinansowania: 1 403 310 PLN
Wartość inwestycji: 3 018 851 PLN
Odnawialne źródła energii w gminie Serokomla – 2 etap.

Wola Mysłowska – kwota dofinansowania: 635 889 PLN
Wartość inwestycji: 1 759 662 PLN
Budowa instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gm. Wola Mysłowska

MIASTO STOCZEK ŁUKOWSKI – kwota dofinansowania: 411 102 PLN
Wartość inwestycji: 979 671 PLN
OZE w mieście Stoczek Łukowski

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania /TUTAJ/