Dofinansowanie dla Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach

Podpisanie umowy

Dnia 29 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Powiat Łukowski otrzymał kwotę w wysokości 180 000, 00 zł na prace w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach.

Podpisania umowy dokonali  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Małgorzata Romanko w asyście Przewodniczącego Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Pana Ryszarda Szczygła, Starosta Łukowski – Dariusz Szustek, Wicestarosta Łukowski – Janusz Kozioł, Skarbnik Powiatu Monika Wodyk –Netczuk.

W tym roku Samorząd Województwa Lubelskiego dofinansuje 9 wniosków na łączną kwotę 3 600 000,00 zł.

Zadanie to jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Foto: Piotr Wójcik/UMWL