Komunikaty

Informacje zimowe

DANE KONTAKTOWE ZARZĄDCÓW DRÓG. Zarządu Dróg Powiatowych Koordynacją całokształtu prac przy zimowym utrzymaniu dróg zajmuje się: Kierownik Działu Dróg i Mostów tel. 25 7982020. Dyżury na Obwodzie Nr 1 w [więcej …]