Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1312L: KM 2+000 – 5+256 odcinek Popławy – Celiny, KM 15+012 – 18+041 odcinek droga krajowa nr 63 – Gręzówka i KM 22+825 – 23+145 odcinek Ławki – Łuków

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych sieci dróg powiatowych, oraz zapewnienie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.

W ramach przedsięwzięcia zostaną przebudowane dwa odcinki o raz wyremontowany jeden odcinek drogi, o łącznej długości 6,6 km. Efektem robót będzie poszerzenie jezdni na odcinkach objętych przebudową do szerokości 7m, oraz zwiększenie równości i szorstkości nawierzchni na wszystkich odcinkach. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania zostanie osiągnięte przez wykonanie oznakowania poziomego jezdni liniami.