Projekty edukacyjne zrealizowane przy współpracy WFOŚIGW w Lublinie

W 2018 roku w ramach I edycji edukacji ekologicznej zostało zrealizowane zadanie pn. „W trosce o naturę”- popularyzacja wiedzy ekologicznej w Powiecie Łukowskim w jednostkach: Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, Zespół Placówek w Łukowie, Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie, I Liceum Ogólnokształcące w Łukowie im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym, Dom Pomocy Społecznej w Łukowie, Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie, Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Baczkowie.

W ramach II edycji edukacji ekologicznej zostały realizowane następujące projekty:
Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym przedsięwzięcie pn. „Odpowiedzialność ekologiczna uczniów Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym w ramach gospodarki odpadami i zapobiegania ich powstawaniu oraz edukacja ekologiczna środowiska lokalnego w zakresie problematyki zanieczyszczeń powietrza”.
Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim przedsięwzięcie pn. „Młodzi i świadomi- promujemy segregację śmieci, aby oddychać świeżym powietrzem”.
Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie przedsięwzięcie pn. „Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży” .

W 2018 roku zrealizowano zadanie pn. „Urządzanie terenów zieleni na obszarze Powiatu Łukowskiego” w jednostkach Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie, Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie, Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie, I Liceum Ogólnokształcące w Łukowie, Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim, Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkowie.

Projekty wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie