Dołącz do Konferencji w aplikacji Teams

PROGRAM KONFERENCJI

  • 10:00-10:15 Rejestracja uczestników
  • 10:15-10:30 Powitanie gości
  • 10:30-11:00 Anna Brzyska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO)
  • 11:00-11:30 Marek Neckier – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskim Funduszem Społecznym
  • 11:30-12:00 Magdalena Filipek – Sobczak – Dyrektor Lubelskiej Agencji Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie
  • 12:00-12:30 Andrzej Pruszkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
  • 12:30 -13:00 Beata Janczak – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A
  • 13:00-13:30 Dobre praktyki – prezentacja Protechnika Łuków S.A.
  • 13:30-14:00 Poczęstunek i indywidualne rozmowy z prelegentami