Wyniki Konkurs Ofert
Aktualności

Wiadomość testowa 2

Organizacja pozarządowa – organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa, lecz osoby [więcej …]

Wyniki Konkurs Ofert
Aktualności

Wiadomość testowa NGO

Organizacja pozarządowa – organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa, lecz osoby [więcej …]