rondo
Aktualności

Inwestycje drogowe w 2022 roku

Modernizacja infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych jest dla władz Powiatu Łukowskiego jednym z zadań priorytetowych. Znajduje to odzwierciedlenie w kolejnych corocznych budżetach powiatu i wysokości [więcej …]