W odległości 33 km od Łukowa przy trasie Krzywda-Okrzeja w Woli Okrzejskiej znajduje się Muzeum Henryka Sienkiewicza. Tu w dworku (obecnym muzeum) babki Felicjanny Cieciszewskiej urodził się w 1846 roku i spędził pierwszych 9 lat życia Henryk Sienkiewicz.

Dworek szczęśliwie przetrwał burze dziejowe i po przeprowadzonym remoncie w latach 1965-1966 w 120 rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza otwarto Muzeum biograficzne poświęcone pisarzowi. Do 1975 roku było oddziałem Muzeum Regionalnego w Łukowie, później funkcjonowało jako placówka samodzielna. Muzeum posiada bogaty zbiór fotografii rodzinnych pisarza i dzieła malarskie obrazujące postać Henryka Sienkiewicza, jak i bohaterów jego utworów literackich, malowane przez znanych malarzy. Zgromadzono też bogaty i unikalny księgozbiór zawierający wiele pierwszych wydań powieści pisarza oraz tłumaczenia na kilkadziesiąt języków świata, w tym na język japoński, chiński, arabski, armeński oraz wiele języków europejskich.

Drugie ukochane miejscem Sienkiewicza, zaraz po Woli Okrzejskiej to oddalony o kilkanaście kilometrów Burzec. Jest to miejscowość nierozerwalnie związana z dzieciństwem Henryka Sienkiewicza. Po śmierci babci Felicjanny Cieciszowskiej i licytacji Woli Okrzejskiej, rodzinne spotkania przeniosły się do Burca, gdzie tradycje rodzinne kultywowała ciotka Sienkiewicza, Aleksandra z Cieciszowskich Dmochowska.

Imponująca jest galeria postaci z powieści Henryka Sienkiewicza w rzeźbie ludowej jak również 6 rzeźb plenerowych ustawionych przed budynkiem Muzeum. Na wystawach prezentowane są:

  • tradycje rodzinne i związki pisarza z Podlasiem,
  • twórczość Henryka Sienkiewicza,
  • Sienkiewicz i bohaterowie jego powieści w rzeźbie ludowej,
  • rysunek, malarstwo, grafika i ekslibris inspirowany twórczością pisarza

Urządzony jest również “Salonik” nawiązujący do okresu lat dziecięcych pisarza. Muzeum jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez, sesji poświęconych twórczości Henryka Sienkiewicza, konkursów o zasięgu ogólnopolskim i zlotów harcerskich. Utrzymuje kontakty ze szkołami noszącymi imię Henryka Sienkiewicza.

Kościół w OkrzejaW pobliskiej Okrzei godnym zainteresowania jest Kościół (miejsce chrztu Henryka Sienkiewicza) z piękną polichromią o tematyce Sienkiewiczowskiej i kopiec usypany w hołdzie pisarzowi.

Kopiec Henryka Sienkiewicza – znajdujący się w Okrzei, usypany w latach 1932–1938 na cześć pisarz przez ludność z całej Polski, a nawet zagranicy. Ma on 15 m wysokości, średnicę podstawy 45 m, a został usypany z 6000 m³ ziemi. Z jego wierzchołka roztacza się widok na okolicę. Na szczycie Kopca Sienkiewicza znajduje się wysoki na 2,7 m, odsłonięty w 1980 roku, pomnik pisarza.

Okrzeja - kopiec Henryka Sienkiewicza