Zakup sprzętów diagnostycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Celem Projektu jest Zakup sprzętów  diagnostycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Łukowie: 1. Zakup 64-rzędowego tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem i montażem, 2. Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego wraz z oprzyrządowaniem i montażem.

Koszt kwalifikowalny inwestycji wynosi 3 300 000,00 zł.

Okres realizacji: do 31 grudnia 2020 r.

Zakres rzeczowo – finansowy inwestycji

Nazwa sprzętu Dotacja z budżetu państwa Wkład własny Beneficjenta Wkład Realizatora Zadania (SP ZOZ) Ogółem
64-rzędowy tomograf komputerowy wraz z oprzyrządowaniem i montażem 1 515 152,00 25 000,00 959 848,00 2 500 000,00
Cyfrowy aparat mammograficzny wraz z oprzyrządowaniem i montażem 484 848,00 8 000,00 307 152,00 800 000,00
RAZEM 2 000 000,00 33 000,00 1 267 000,00 3 300 000,00

 

Plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r.

Nazwa sprzętu Dotacja z budżetu państwa Wkład własny Beneficjenta Wkład Realizatora Zadania (SP ZOZ) Ogółem
64-rzędowy tomograf komputerowy wraz z oprzyrządowaniem i montażem 1 506 230,17 24 852,82 954 199,28 2 485 282,27
Cyfrowy aparat mammograficzny wraz z oprzyrządowaniem i montażem 399 744,87 6 595,80 253 239,03 659 579,70
RAZEM 1 905 975,04 31 448,62 1 207 438,31 3 144 861,97