Imprezy sportowe w naszym powiecie spełniają ważną rolę w przypadku dyscyplin, które są często wstępnym etapem w szkoleniu sportowców. Zorganizowana działalność sportowa pozwala właściwie zagospodarować czas wolny, spełnia określone zadania w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej oraz zaspokajania pewnych potrzeb (zarówno indywidualnych jak i społecznych), a także kształtowaniu pewnych postaw czy też poglądów.

W zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane są następujące założenia:

  1. Organizacja powiatowych imprez sportowych i turystycznych o charakterze wyczynowym i masowym.
  2. Organizacja na terenie powiatu imprez i zawodów sportowych o charakterze powiatowym, rejonowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
  3. Uczestnictwo mieszkańców powiatu w imprezach i zawodach sportowych oraz turystycznych o charakterze ponadgminnym.
  4. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych (kadra trenersko-instruktorska, sprzęt, program szkoleń).
  5. Utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych o priorytetowym znaczeniu dla powiatu.
  6. Organizacja powiatowego współzawodnictwa szkół ponadgimnazjalnych.
  7. Doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej oraz sędziowskiej poprzez realizację programów przygotowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.