Na terenie powiatu funkcjonują liczne obiekty przyszkolne takie jak sale gimnastyczne, boiska do gier zespołowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka), obiekty lekkoatletyczne oraz strzelnice. Duża ilość boisk, szczególnie do gry w piłkę nożną znajduje się na terenach wiejskich i jest w posiadaniu szkół oraz Ludowych Zespołów Sportowych. Są to boiska w większości niepełnowymiarowe.

Dla pełnego zobrazowania istniejących w powiecie warunków technicznych, umożliwiających uprawianie sportu może posłużyć stan ilościowy głównych rodzajów występujących obiektów sportowych:

  • 3 stadiony /w tym 1 szkolny/;
  • 107 boisk sportowych /w tym 89 szkolnych/;
  • 36 sal gimnastycznych /w tym 14 pełnowymiarowych/;
  • 2 pływalnie /w tym 1 kryta/;
  • 8 obiektów lekkoatletycznych /bieżnia, skocznia, rzutnia itp./;
  • 9 innych obiektów sportowych /strzelnice, siłownie, itp./.