Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków – Krynka, Nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny – Krynka, Nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu – Celiny

W maju br. Powiat Łukowski rozstrzygnął przetarg i podpisał umowy na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków – Krynka, Nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny – Krynka, Nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu – Celiny”.

Inwestycja będzie realizowana przy 60-cio procentowym współudziale finansowym państwowego funduszu celowego, co przekłada się na kwotę 11.953.234,15 zł. otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na, podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim. Całkowita wartość inwestycji to 19.922.056,91 zł.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowanych łącznie ponad 14,9 km odcinków dróg powiatowych nr 1311L, 1312L i 1314L w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni, oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę istniejącego skrzyżowania dróg w miejscowości Krynka, na skrzyżowanie typu rondo. Wykonanie tych robót wpłynie na zwiększenie komfortu podróżowania i poprawę dostępności do ośrodków  gospodarczych i usług publicznych w gminach Łuków i Trzebieszów.