Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
1. Gajowy Krzysztof Przewodniczący
2. Szczęśniak Krzysztof Wiceprzewodniczący
3. Sych Jarosław Grzegorz
4. Tymoszuk Krzysztof
5. Wolski Włodzimierz Gerard
Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu
1. Karaś Władysław Marcin Przewodniczący
2. Gajowy Krzysztof
3. Płudowski Józef
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Ciołek Karol Przewodniczący
2. Soćko Andrzej Wiceprzewodniczący
3. Lipiec Henryk Marek
4. Ponikowski Karol
5. Żurek Ryszard
Komisja Infrastruktury Technicznej
1. Soćko Andrzej Przewodniczący
2. Kozioł Janusz Tadeusz
3. Kruk Tomasz
4. Ponikowski Karol
5. Woliński Krzysztof
Komisja Rewizyjna
1. Ponikowski Karol Przewodniczący
2. Karaś Władysław Marcin Wiceprzewodniczący
3. Gajowy Krzysztof Sekretarz
4. Fornal Krzysztof
5. Warda Tadeusz
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Szerszeń Kinga Przewodniczący
2. Brzozowski Tadeusz Henryk
3. Kocielnik Grzegorz
4. Świętochowski Leszek Jan
5. Wisiński Andrzej Kazimierz