Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany.

Jan Paweł II
Watykan, 20 grudnia 1997 r.

Rada Powiatu Łukowskiego V kadencji działała w latach 2014-2018.

Na I sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. uchwałą nr I/2/2014 wybrano Przewodniczącego Rady w osobie Pana Tadeusza Henryka Brzozowskiego. Uchwałą nr I/3/2014 wybrano na Wiceprzewodniczących Rady Panią Kingę Stanisławę Szerszeń oraz Pana Karola Ciołka.

Starostę Łukowskiego Pana Janusza Tadeusza Kozioła wybrano uchwałą nr I/5/2014, a kolejną uchwałą nr I/6/2014 wybrano Wicestarostę Pana Włodzimierza Gerarda Wolskiego oraz pozostałych członków Zarządu: Pana Józefa Płudowskiego, Pana Krzysztofa Szczęśniaka i Pana Andrzeja Kazimierza Wisińskiego.

W tym składzie Przewodniczący Rady oraz Zarząd Powiatu pracowali przez całą kadencję.

Rada Powiatu spotkała się na 35 posiedzeniach: 30 zwyczajnych, 5 nadzwyczajnych i jednej sesji uroczystej z okazji 1050-lecia Chrztu Polski.
Dzięki wspólnym pomysłom, kompromisom i zgodzie, w poczuciu obowiązku podjęto 289 uchwał.

Dla sprawnego działania powołano 5 stałych komisji:

 • Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych

Krzysztof Kazimierz Gajowy – Przewodniczący, Krzysztof Szczęśniak – Wiceprzewodniczący, Włodzimierz Gerard Wolski, Jarosław Grzegorz Sych /do 8.06.2018 r./, Krzysztof Tymoszuk

 • Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Władysław Marcin Karaś – Przewodniczący, Józef Płudowski – Wiceprzewodniczący, Krzysztof Kazimierz Gajowy, Henryk Tymosz;

 • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Karol Ciołek – Przewodniczący, Andrzej Soćko – Wiceprzewodniczący, Henryk Marek Lipiec, Karol Ponikowski, Ryszard Żurek;

 • Komisja Infrastruktury Technicznej

Andrzej Soćko – Przewodniczący, Janusz Tadeusz Kozioł, Karol Ponikowski, Krzysztof Leszek Woliński, Tomasz Kruk;

 • Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kinga Stanisława Szerszeń – Przewodnicząca, Tadeusz Henryk Brzozowski, Leszek Jan Świętochowski, Grzegorz Kocielnik, Andrzej Kazimierz Wisiński;

 • Komisja Rewizyjna

Karol Ponikowski – Przewodniczący, Władysław Marcin Karaś – Wiceprzewodniczący, Krzysztof Kazimierz Gajowy – Sekretarz, Krzysztof Fornal, Tadeusz Warda.

Trzykrotnie działała Doraźna Komisja ds. Statutu Powiatu Łukowskiego:

 • 2015r. w składzie: Józef Płudowski – Przewodniczący Komisji, Tadeusz Henryk Brzozowski, Władysław Marcin Karaś, Janusz Tadeusz Kozioł, Włodzimierz Gerard Wolski;
 • 2016r. w składzie: Józef Płudowski – Przewodniczący, Krzysztof Kazimierz Gajowy – Wiceprzewodniczący, Włodzimierz Gerard Wolski  – Sekretarz, Tadeusz Henryk Brzozowski, Janusz Tadeusz Kozioł;
 • 2018r. w składzie: Józef Płudowski – Przewodniczący, Krzysztof Kazimierz Gajowy – Wiceprzewodniczący, Włodzimierz Gerard Wolski  – Sekretarz, Tadeusz Henryk Brzozowski, Krzysztof Fornal, Karol Ponikowski.

Frekwencja na posiedzeniach komisji wyniosła:

Komisja Liczba posiedzeń Frekwencja
Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych 31 92,59%
Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu 37 95,97%
Edukacji, Kultury i Sportu 34 90,84%
Infrastruktury Technicznej 33 90,68%
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 29 78,70%
Rewizyjna 40 85,12%

Podsumowanie pracy Rady /dane statystyczne/:

 • 34 sesje Rady Powiatu trwały łącznie 114 godzin /4,75 doby/.
 • Średnia długość posiedzenia to 3 godz. 31 min.
 • Najdłuższa sesja trwała 7 godzin i odbyła się 21.10.2017 r.
 • Najkrótsza sesja trwała 15 minut i odbyła się 24.09.2018 r.
 • Średnia frekwencja na wszystkich sesjach rady wyniosła 88,96%.
 • Radni ze 100% obecnością na sesjach to:

Pan Władysław Marcin Karaś oraz Pan Włodzimierz Gerard Wolski.

 • Na dwóch sesjach byli obecni wszyscy radni.
 • Radni przeczytali łącznie 175 000 stron materiałów, na które zużyto prawie pół tony papieru.
 • Trzech radnych: Pan Karol Ciołek, Pan Andrzej Wisiński oraz Pan Henryk Tymosz są Radnymi Powiatu Łukowskiego nieprzerwanie od 1998 roku.

Pan Janusz Tadeusz Kozioł uzyskał mandat radnego wszystkich kadencji, jednak w trakcie trwania pierwszej z nich został powołany na Sekretarza Powiatu.

 

W 100-lecie odzyskania Niepodległości oraz 20-lecie istnienia Powiatu Łukowskiego

Starosta Łukowski – Janusz Kozioł

Przewodniczący Rady – Tadeusz Brzozowski