Telefony kontaktowe / Контактні телефони


https://pomagamukrainie.gov.pl

infolinia +48 22 523 88 80 dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie.

Informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz pod numerem infolinii +48 47 721 75 75.

Punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy:
Urząd Miasta Łuków
Pokój nr 21 ( Wydział Spraw Obywatelskich)
Tel. 601 751 833