Plan pracy komisji

  • Plan pracy Komisji Rewizyjnej
  • Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu
  • Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
  • Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  • Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
  • Plan pracy Komisji Infrastruktury Technicznej