Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

W dniach 14-19 września 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku [więcej …]