• Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018
  • Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu na rok 2018
  • Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2018
  • Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2018
  • Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych na rok 2018
  • Plan pracy Komisji Infrastruktury Technicznej na rok 2018