Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
1. Gajowy Krzysztof Przewodniczący
    Wiceprzewodniczący
2. Czerniec Wojciech  
3. Krzyszczak Jacek
4. Mateńko Marcin
5. Raczyński Karol
6. Tymosz Henryk
7. Zemło Zbigniew
Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu
1. Mika Władysław Przewodniczący
2. Bosek Danuta Wiceprzewodniczący
3. Karaś Władysław  
4. Kozioł Janusz
5. Krzyszczak Jacek
6. Wolski Włodzimierz  
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. Soćko Andrzej Przewodniczący
2. Zemło Zbigniew Wiceprzewodniczący
3. Bryk Bartłomiej  
4. Ciołek Karol
5. Czerniec Wojciech
6. Sych Tomasz
7. Tymosz Henryk
Komisja Infrastruktury Technicznej
1. Bryk Bartłomiej Przewodniczący
2. Głuchowski Józef Wiceprzewodniczący
3. Czerniec Wojciech  
4. Kruk Tomasz
5. Mika Władysław
6. Soćko Andrzej
7. Woliński Krzysztof
Komisja Rewizyjna
1. Bosek Danuta Przewodniczący
2. Gajowy Krzysztof Wiceprzewodniczący
3. Mazur Aneta Sekretarz
4. Świętochowski Leszek
5. Głuchowski Józef
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Głuchowski Józef Przewodniczący
2. Raczyński Karol Wiceprzewodniczący
3. Gajowy Krzysztof  
4. Mateńko Marcin
5. Mika Władysław
6. Kaczor Ewa Iwona
7. Wisiński Andrzej
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Mazur Aneta Paulina Przewodniczący
2. Bryk Bartłomiej
3. Sych Tomasz Paweł
4. Krzyszczak Jacek
5. Karaś Władysław Marcin