W generatorze eNGO umieszczane są ogłoszenia o aktualnie trwających otwartych konkursach ofert w Starostwie Powiatowym w Łukowie, na które uprawnione podmioty mogą składać swoje oferty.

Korzyści wynikające z użytkowania aplikacji Generator eNGO przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  • bezpłatny dostęp do programu, eliminacja błędów rachunkowych przy sporządzaniu oferty i sprawozdania, minimalizacja błędów formalnych w ofercie oraz sprawozdaniu, brak możliwości wyboru nieaktualnego wzoru formularza oferty, możliwa praca większej ilości osób nad ofertą/sprawozdaniem, możliwość importu danych z lat poprzednich, łatwy dostęp do oferty z każdego miejsca ,wsparcie techniczne 8 godzin dziennie w dni robocze za pomocą kontaktu mailowego lub telefonicznego, oszczędność czasu i materiałów eksploatacyjnych.

Dostęp do generatora znajduje się pod adresem internetowym -> Generator eNGO