Komisje stałe

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
1. …. Przewodniczący
    Wiceprzewodniczący
2.  
3.
4.
5.
6.
7.
Komisja Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu
1. …. Przewodniczący
2. Wiceprzewodniczący
3. ….  
4. ….
5.
6.  
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
1. …. Przewodniczący
2. …. Wiceprzewodniczący
3.  
4.
5.
6.
7.
Komisja Infrastruktury Technicznej
1. Przewodniczący
2. Wiceprzewodniczący
3.  
4.
5. ….
6.
7.
Komisja Rewizyjna
1. Przewodniczący
2. Wiceprzewodniczący
3. Sekretarz
4. ….
5.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Przewodniczący
2. …. Wiceprzewodniczący
3.  
4. ….
5.
6. ….
7. ….
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. …. Przewodniczący
2. ….
3. …..
4. ….
5. ….