Informacja – wybór operatora w zakresie transportu publicznego

Starosta Łukowski na podstawie art.23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1343 z późn. zm.) informuje, iż organizator publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu łukowskiego dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie (tutaj) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łukowie.