Zarząd Powiatu Łukowskiego ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Zarząd Powiatu Łukowskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Łukowskiego, położonych w Ryżkach gm. Łuków.

Przetarg nieruchomości położonych w Ryżkach gm. Łuków odbędzie się w dniu  09 października  2019 r. o godz. 10.00  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków.

 

/Ogłoszenie o przetargu/

/Regulamin/

/Mapa/