Zaproszenie do udziału w konkursie „Kręci Mnie Ten Zawód”

Konkurs

Branżowe Centrum Umiejętności w Łukowie oraz Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie zapraszają uczniów szkół podstawowych, techników i szkół branżowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Kręci Mnie Ten Zawód”.  Przedmiotem konkursu jest wykonanie spotu reklamującego jeden z zawodów: ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek CNC, którego tematem przewodnim jest hasło – Kręci mnie ten zawód!

Zgłoszenia udziału i prace konkursowe należy przesyłać w terminie: od 20.05.2024 r. do 03.06.2024 r.

REGULAMIN

Organizator konkursu:

Branżowe Centrum Umiejętności w Łukowie ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem

Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie, Al. T. Kościuszki 10, 21-400 Łuków

Patronat honorowy:

Starosta Łukowski Dariusz Szustek

Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej

Celem konkursu jest:

  • promowanie zawodów i kształcenia w dziedzinie ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem
  • ukazanie możliwości rozwoju zawodowego w branży mechanicznej w zakresie budowy maszyn, obróbki metali a także mechaniki precyzyjnej
  • zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych i nowych technologii w dziedzinie ślusarstwo, mechanika, obróbka skrawaniem
  • wskazanie możliwości zawodowych na rynku pracy

Przedmiotem konkursu jest wykonanie spotu reklamującego jeden z zawodów: ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek CNC (max. 45 sekund), którego tematem przewodnim jest hasło – Kręci mnie ten zawód! Natomiast treść spotu realizuje cele konkursu.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest  do uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8), techników i szkół branżowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 03.06.2024 r. przesłać:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie (skan) pełnoletniego Autora lub Rodzica/Opiekuna prawnego w przypadku uczestnika niepełnoletniego – na adres e-mailowy: lozowska@bcu.lukow.pl, w temacie e-mail prosimy wpisać tytuł konkursu – „Kręci Mnie Ten Zawód”
  • link do spotu zgłoszonego do konkursu – zamieszczonego przez Autora w serwisie internetowym YOUTUBE – na adres e-mailowy: r.lozowska@bcu.lukow.pl

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia udziału i prace konkursowe należy przesyłać w terminie: od 20.05.2024 r. do 03.06.2024 r.

Ocenie podlegać będą: zgodność spotu z tematyką i celami konkursu, wartość merytoryczna spotu, kreatywność w ujęciu tematu. Spot powinien być jasny i zrozumiały, a przekaz spójny.

Załącznik do pobrania na stronie: www.bcu.lukow.pl

  • Regulamin
  • załączniki do regulaminu (edytowalne)
  • na stronie znajdują się również pomocne informacje, dotyczące zawodów