Zabierz EKUZ na wakacje

Zabierz EKUZ na wakacje

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi wyjazdy. Jeśli planujesz urlop za granicą i jeszcze nie masz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), złóż wniosek o nią. Dzięki EKUZ w razie nagłej choroby będziesz mógł skorzystać z leczenia

Co to jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza Twoje prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii). W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia Cię do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą. Pomoc medyczną otrzymasz na identycznych prawach, jakie mają osoby ubezpieczone w danym kraju. Zakres finansowanych rodzajów pomocy lekarskiej może różnić się w poszczególnych państwach.

W ramach EKUZ masz prawo do leczenia:

  • niezbędnego i nieplanowanego
  • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego kraju
  • na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa. Jeśli w danym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz.

Kto może wyrobić EKUZ?

EKUZ przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona w Polsce, oraz niektórym osobom nieubezpieczonym.Jak wyrobić EKUZ?

Wniosek o EKUZ możesz złożyć:

  • osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
  • poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
  • pocztą tradycyjną – na adres oddziału lub delegatury NFZ
  • pocztą elektroniczną, jednak wyłącznie w przypadku pracowniczych wniosków o EKUZ.

Szczegóły: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zabierz-ekuz-na-wakacje