XXII Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „W świecie utworów Aleksandra Fredry”

konkurs plastyczny

Celem konkursu jest uczczenie 230. rocznicy urodzin oraz popularyzacja twórczości pisarza.

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza
  w Łukowie.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu łukowskiego.
 3. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką płaską pracy plastycznej formatu
  A4 do wybranego przez siebie utworu Aleksandra Fredry.
 4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie
  Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 24 w terminie do 10 czerwca 2023 r.
 5. Do każdej pracy należy dołączyć:

 a/ metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą następujące dane: imię i nazwisko,

      nazwę szkoły i klasę, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, tytuł pracy / utworu Aleksandra Fredry

b/ oświadczenie rodziców (opiekunów) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 1).

Regulamin konkursu