Wyniki otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Łukowskiego

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wyniki