Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej

Wyniki Konkurs Ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej “Prowadzenie domu opieki społecznej dla osób w podeszłym wieku na terenie Powiatu Łukowskiego, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu oraz którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Wyniki konkursu