Wyniki otwartego konkursu na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wyniki Konkurs Ofert

Wyniki otwartego konkursu na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej “Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku na terenie Powiatu Łukowskiego, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu oraz którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych”.

Wyniki