Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019

Zarządu Powiatu Łukowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa.  Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie wyników otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 /PDF/