Uwaga: Zasady obsługi petenta w Wydziale Budownictwa i Architektury

Komunikat

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego, zwracamy się z prośbą o ograniczenie od dnia 29.10.2020 r. wizyt w wydziale Budownictwa i Architektury do niezbędnego minimum.

Zachęcamy do kontaktów za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub przez platformę ePUAP. Szczegółowe dane kontaktowe na stronie internetowej powiatu: www.powiatlukowski.pl, zakładka Poradnik Interesanta.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w wydziale prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie: tel. 25 798 22 03 wew. 221