Uwaga Przewoźnicy ! Nowy obowiązek corocznego przedkładania informacji o zatrudnieniu

KMC454-PIL17-2P Q76

Uwaga Przewoźnicy !

Nowy obowiązek corocznego przedkładania informacji o zatrudnieniu.

Od dnia 01.03.2022 roku zmianie uległa ustawa o transporcie drogowym – ustawodawca wprowadził do ustawy art. 7a ust. 8, który nakłada nowy obowiązek na przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przewoźnik zobowiązany jest do  corocznego przedkładania staroście oświadczenia dotyczącego stanu zatrudnienia, za rok poprzedni w terminie do dnia 31 marca:

  1. o liczbie zatrudnionych osób wg. stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, w tym liczbie zatrudnionych kierowców;
  2. o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Oświadczenie należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łukowie,
ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, lub bezpośrednio w Wydziale Drogownictwa
i Transportu ul. Czerwonego Krzyża 4, pok. nr 10

W celu ułatwienia realizacji powyższego obowiązku dostępny jest wzór oświadczenia: Pobierz