Uchwała nr 276/678/2022 Zarządu Powiatu Łukowskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenia Domu Pomocy Społecznej

Uchwała nr 276/678/2022 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 15.11.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenia Domu Pomocy Społecznej

Uchwała

Załącznik