Tarnobrzeska Specjalna Strefa EURO-Park Wisłosan

Głównym celem działania TSSE jest wzrost aktywności gospodarczej terenów, które uważane są za słabiej rozwinięte ekonomicznie, poprzez wykorzystanie istniejących walorów inwestycyjnych tych obszarów oraz rozwój więzi kooperacyjnych w strefie i jej bezpośrednim otoczeniu.

Tarnobrzeska Specjalna Strefa EURO-Park Wisłosan zgodnie z delegacją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Aktualnie dysponuje obszarem w 3 województwach, na którym udzielane są decyzje o wsparciu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Od lat wspiera procesy restrukturyzacyjne polskich przedsiębiorstw, a także oferuje szeroki pakiet instrumentów finansowych w postaci pożyczek, poręczeń, obligacji i pomocy  publicznej.

TSSE Euro-Park Wisłosan działa na polskim rynku od roku 1997. Dotychczas udzieliła pomocy publicznej dla blisko 400 projektów, w ramach których przedsiębiorcy utworzyli ponad 24 tys. miejsc pracy. Firmy wybudowały nowe obiekty przemysłowe lub gruntownie zmodernizowały istniejące zakłady. ARP S.A. prowadzi i finansuje również własne projekty inwestycyjne. Na terenie TSSE sfinansowała m.in. budowę 8 hal produkcyjnych oraz zmodernizowała infrastrukturę na kwotę ponad 200 mln zł. W trakcie realizacji są kolejne hale produkcyjno – magazynowe z zapleczem administracyjnym. TSSE była aktywnym uczestnikiem kluczowych projektów dla polskiej organizacji, tj. powstania parku przemysłowego LG w Kobierzycach pod Wrocławiem, restrukturyzacji Huty Stalowa Wola czy radomskiego „Łucznika”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://tsse.arp.pl/