Szacowanie strat w wyniku suszy

Wójt Gminy Łuków informuje o możliwości składania do Urzędu Gminy Łuków wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy. Ostateczny termin składania wniosków o szacowanie szkód spowodowanych przez suszę upływa w dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 15.30. Wnioski można pobrać poniżej albo ze strony internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html lub w Urzędzie Gminy Łuków, sala konferencyjna, pok. 29. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Łuków, sala konferencyjna, pok. 29.

UWAGA !!!

W tabeli oświadczenia o uprawach wpisujemy wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie, składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

Dokumenty, które należy złożyć:

  1. Oświadczenie straty w uprawach.
  2. Oświadczenie zwierzęta – wypełnić tylko w przypadku posiadania zwierząt.
  3. Oświadczenie straty w sadach – wypełnić tylko w przypadku strat inwestycyjnych w sadach.
  4. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.
  5. Wniosek o dopłaty bezpośrednie ARiMR za 2019 r.

Informacja: Urząd Gminy Łuków