Rusza nabór w programie Aktywny Samorząd

Już od 1 marca 2023 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd.

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

– likwidacja bariery transportowej,

– likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym,

– likwidacja barier w poruszaniu się,

– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Realizatorem programu w Powiecie Łukowskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.

Szczegółowe informacje:

www.pcpr.lukow.pl oraz pod nr tel. 501 896 329