Powiatowy konkurs czytelniczo-prasowy p.h. ”Krzysztof Kamil Baczyński – poeta i powstaniec warszawski”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie ogłasza  powiatowy  konkurs czytelniczo-prasowy p.h. „ Krzysztof Kamil Baczyński – poeta i powstaniec warszawski”. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział czytelnicy biblioteki, mieszkańcy powiatu łukowskiego. Ankieta z pytaniami będzie zamieszczona w kilku kolejnych numerach „Wspólnoty Łukowskiej”, dostępna w MBP i filiach oraz na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.lukow.pl.

Lista laureatów zostanie ogłoszona w Tygodniu Bibliotek 11 maja 2021 r. na łamach „Wspólnoty Łukowskiej”, na tablicy ogłoszeń w Bibliotece, w Telewizji Master oraz stronie internetowej biblioteki. Wypełnioną ankietę wraz z dany należy składać do 30 kwietnia 2021 r. w siedzibie Biblioteki lub nadesłać na adres : Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, ul. Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków. Decyduje data stempla pocztowego.

Pytania /PDF/